Platinum-MembershipDD

اشتراک آبی


اشتراک پایه سطح آبی
مزایای اشتراک آبی را در زیر بخوانید
خرید اشتراک
Silver-MembershipDD

اشتراک نقره ای


اشتراک ویژه نقره ای
مزایای اشتراک نقره ای را در زیر بخوانید
خرید اشتراک

اشتراک آبی


۱. تخفیف در دوره و کلاسها
۲.تخفیف در اجاره ابزار
۳.تخفیف در خرید تجهیزات
۴.تخفیف در برنامه های ورزشی و تفریحی
۵.شرکت رایگان در برخی برنامه های تمرینی
۶.معرفی اعضا به فدراسیون جهت مربیگری و طرح سیمرغ
۷.ارائه مدرک دروس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
۸.هدیه پیراهن ورزشی باشگاه
۹. معرفی تیم برای مسابقات داخلی و خارجی
۱۰.دیدن یک فیلم سینمایی یا مستند یا انگیزشی در ماه در سالن باشگاه

اشتراک آبی


۱. تخفیف در دوره و کلاسها
۲.تخفیف در اجاره ابزار
۳.تخفیف در خرید تجهیزات
۴.تخفیف در برنامه های ورزشی و تفریحی
۵.شرکت رایگان در برخی برنامه های تمرینی
۶.معرفی اعضا به فدراسیون جهت مربیگری و طرح سیمرغ
۷.ارائه مدرک دروس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
۸.هدیه پیراهن ورزشی باشگاه
۹. معرفی تیم برای مسابقات داخلی و خارجی
۱۰.دیدن یک فیلم سینمایی یا مستند یا انگیزشی در ماه در سالن باشگاه
خرید اشتراک اوژن