صعود به برف انبار قم

برنامه صعود و طبیعت گردی

صعود و بازدید از غارهای نمکی

زمان:
۱روز
تاریخ:
۹۸-۱۱-۴
مکان:
قله برف انبار
سطح:
مبتدی

قیمت برای هر نفر:

تومان۱۲۵۰۰۰

اطلاعات بیشتر
خرید اشتراک اوژن