۱۲ روز

از تاریخ ۲ تا ۴ فرردین۹۹

مبلغ پیش پرداخت

۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کدبرنامه : ۱۲۶
خرید
مبلغ

۱۴۵۰$ + پرواز

 
در فرودگاه امام خمینی جمع میشویم و به سمت فرودگاه اول (بسته به پرواز انتخابی به فرودگاه اول و ترانزیت به فرودگاه دوم خواهیم رفت ) بعد از رسیدن به شهر کاتماندو به هتل محل اقامت در محله تامیل که مرکز توریستی و فروشگاه های کوهنوردی است ترانسفر خواهیم شد. روز دوم اقامت در کاتماندو و خرید و تکمیل وسایل .روز سوم پرواز از کاتماندو به لوکلا و پیمایش تا پاکدینک . روز چهارم پیمایش از پاکدینک تا نامچه بازار . روز پنجم پیمایش از نامچه بازار تا دیبوچه . روز ششم پیمایش از دیبوچه تا لوبوچه . روز هفتم پیمایش از لوبو چه تا گراگ شیپ و صعود قله کالاپاتار به ارتفاع ۵۵۵۰ متر روز هشتم پیمایش از گراک شیپ به بیس کمپ اورست ۵۳۶۴ متر و برگشت تا دینبوچه .روز نهم پیمایش از دینبوچ تا نامچه بازار . روز دهم پیمایش از نامچه بازار تا لوکلا و پرواز به کاتماندو و اقامت در هتل . روز یازدهم گشت شهر کاتماندو و خرید و جشن صعود . روز دوازدهم پرواز به ایران .آپشن برنامه دو روز اضافه به انتخاب مسافر و زمان سفر به ۱۴ روز برای گشت در چیتوان افزایش میابد

تصاویر و جاذبه ها

تصاویر در دوره های قبلی تهیه شده اند

محل اقامت و هتل

تصاویر در دوره های قبلی تهیه شده اند
plane-2۱

برنامه روز اول

محل قرار فرودگاه امام خمینی ٬ پرواز به شارجه و ترانزیت و پرواز به کاتماندا و تراسفر به هتل
پذیرایی در پرواز تهران- شارجه و یک وعده در پرواز شارجه - کاتماندا ٬ شام بر عهده خود مسافر
clipartwiki.com-hotel-clipart-35444ss6۲

برنامه روز دوم

روز دوم در هتل محل اقامت در کاتماندا و خرید و تکمیل وسایل


صبحانه در رستوران ٬ نهار رستوران و شام به عهده مسافر
اقامت در هتل

پیمایش۳

برنامه روز سوم

پرواز از کاتماندو به لوکلا (مرتفع ترین فرودگاه جهان) ٬ پیمایش تا پاکدیک


صبحانه رستوران در کاتماندو ٬ میان وعده ٬ شام در رستوران
اقامت در لوج های کوهستانی

پیمایش۴

برنامه روز چهارم

صرف صبحانه و پیمایش از پاکدینگ و تا نامچه بازار ٬ اقامت در لوج و شام


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در محل اقامت بعدی
اقامت در لوج های

پیمایش۵

برنامه روز پنجم

صرف صبحانه و پیمایش از نامچه بازار تا دیبوچه و اقامت در لوج و شام


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در محل اقامت بعدی
اقامت در لوج

پیمایش۶

برنامه روز ششم

صرف صبحانه و پیمایش از دیبوچه تا لوبوچه و اقامت در لوج و شام


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در محل اقامت بعدی
اقامت در لوج

پیمایش۷

برنامه روز هفتم

صرف صبحانه و پیمایش از لوبوچه تا گروگ شیپ و صعود قله کالاپاتا (۵۵۵۰ متر ) و اقامت در گروگ شیپ و شام


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در گروگ شیپ
اقامت در لوج

پیمایش۸

برنامه روز هشتم

صبحانه و پیمایش از گوگ شیپ به بیس کمپ ( ارتفاع ۵۳۶۴ متر) و برگشت تا دینگبوچه


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در محل اقامت بعدی
اقامت در لوج

پیمایش۹

برنامه روز نهم

پیمایش از دینگبوچه تا نامچه بازار


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در محل اقامت بعدی
اقامت در لوج

clipartwiki.com-hotel-clipart-35444ss6۱۰

برنامه روز دهم

پیمایش از نامچه بازار تا لوکلا سپس پرواز به کاتماندو و اقامت درهتل


صبحانه در لوج محل اقامت ٬ میان وعده ٬ شام در رستوران
اقامت درهتل

clipartwiki.com-hotel-clipart-35444ss6۱۱

برنامه روز یازدهم

گشت در شهر باستانی بختاپور ٬ معبد بوداهانا و معبد استابونات که جزو بزرگترین معابد جهان است توسط خودروی توریستی و جشن پایان صعود


صبحانه ٬ شام در رستوران
اقامت در هتل

plane-2۱۲

برنامه روز دوازدهم

ترانسفر به فردوگاه و پرواز به شارجه همرا با ترانزیت ٬ پرواز به تهران


صبحانه در هتل ٬ نهار پرواز ٬ شام پرواز
در مسیر برگشت


 

درجهٔ سختی این برنامه


 

درجهٔ سختی:


درجهٔ سختی تعریفیه که ورزشکاران صعودهای ورزشی به مسیرهای صعود رشته‌های کوهنوردی، سنگنوردی و یخنوردی اطلاق می‌کنن که به‌طور اجمالی نمایانگر میزان دشواری مسیر و زمان مورد نیاز برای عبور از اون مسیرِ بخصوصه.
 
 
1⃣درجه

درجه ۱: یک تا ۲ ساعت صعود
درجه ۲: صعود کمتر از نصف روز (۳ الی ۵ ساعت)
درجه ۳: صعود نصف روز (۵ الی ۸ ساعت)
درجه ۴: یک روز کامل
درجه ۵: دو روز برای یک تیم معمولی یا یک روز برای یک تیم قوی
درجه ۶: بیش از دو روز تا یک هفته
درجه ۷: بیش از یک هفته
2⃣کلاس

کلاس ۱: پیاده‌روی بی‌خطر روی سطح مسطح
کلاس ۲: پیاده‌روی روی شیب ملایم و احتمال استفاده بعید از دست‌ها
کلاس ۳: کوهپیمایی با احتمال استفاده از دست‌ها و احتمال استفاده کم از طناب
کلاس ۴: کوهنوردی از مسیر با شیب زیاد و احتمال استفاده از طناب و احتمال خطر زیاد
کلاس ۵: سنگ‌نوردی کامل با اسفاده از طناب و سایر امکانات حمایتی
به عنوان مثال درجهٔ سختی صعود به قله دماوند اینطور خواهد بود: درجهٔ ۵، کلاس ۴

خدمات برنامه


۱- راهنمای مجرب ایرانی ۲- بیمه مسافرتی ۳- ویزا ۴- مجوز ورد به منطقه و مالیاتهای محلی ۵- کلیه اقامتها در طول سفر و پیمایش ۶- صبحانه و نهار در طول سفر و پیمایش ۷- کلیه ترانسفر ها در طول سفر ۸- پرواز کاتماندو به لوکلا

خدماتی که شامل برنامه نمیشود


۱ - هزینه بلیط پرواز ۲- هزینه باربر در صورت نیاز ۳- ورودی اماکن دیدنی ۴- عوارض خروج از کشور
خرید اشتراک اوژن