سیمرغ چیست؟

این طرح براساس بخشنامه شماره 4294 / 263 تاریخ 15 / 09 / 95 به عنوان کار طرح ملی و یک اقدام توسعه گرا در صنعت گردشگری کوهستان با نام "سیمرغ کوههای ایران" مورد تصویب فدراسیون قرارگرفت که ارائه و جایگاه این طرح عاملی شد که خیل مشتاقان به قلل ایران و طبیعت و تاریخش راهی شهرها بشوند و بتوانند به بلندای هر استان صعود کنند و ازنزدیک با مردمان و فرهنگ ها و آثار دیدنی شهرها آشنا شوند و هدفی بزرگ را برای معیشت روستائیان و فعال شدن چرخه اقتصادی آن منطقه به ارمغان بیاورند.

اهداف طرح سیمرغ


"طرح سیمرغ" مدل و الگوی مشخص برای فعالیت های کوهپیمایی و صعود قلل در سطح کشور و با اهداف زیر می باشد:
-1 کمک به ارتقای سطح دانش، تجربه آگاهی علاقه مندان به فعالیت های کوهپیمایی
-2 آشنایی با بخشی از جغرافیای کوهستانی ایران
-3 آشنایی اجمالی با اکوسیستم های کوهستانی ایران
-4 آشنایی با اقوام، عشایر و جوامع محلی مناطق کوهستانی
-5 کمک به آشنایی و ارتباط گسترده با کوهنوردان و فعالین کوهنوردی در سایر نقاط ایران
-6 ایجاد زمینه مناسب به منظور کمک به گسترش فرهنگ کوه نویسی. گزارش نویسی و عکاسی طبیعت


 

شرایط لازم برای شرکت در طرح سیمرغ


-1 داشتن سلامت کامل جسمی و روحی با تأیید پزشک معتمد فدراسیون و هیأت های کوهنوردی استان
-2 داشتن آمادگی جسمانی و توان کوهپیمایی مناسب
-3 داشتن تجربیات شخصی مناسب در فعالیت های کوهپیمایی و صعود قلل

دارا بودن مدارک دوره های آموزشی زیر ارسال و تحویل مدارک به دبیرخانه فدراسیون


•دوره کارآموزی کوهپیمایی
•دوره کارآموزی مقدماتی سنگ
•دوره کارآموزی مقدماتی برف
•دوره حفظ محیط کوهستان
•کارگاه نقشه خوانی و کاربا قطب نما
•ناوبری GPS
• کارگاه مقدماتی پزشکی کوهستان
• کارگاه هواشناسی کوهستان
خرید اشتراک اوژن